Začiatok výstavby: 1.6.2008

Dokončenie výstavby: k 31.12.2008

Odovzdanie bytov: 31.08.2009